Twitter

udelezba na referendumu je top! in vili, upam na se tretjo ponovitev! ker lahko. ker interesi. ker jebes racionalnost. #butale

udelezba na referendumu je top! in vili, upam na se tretjo ponovitev! ker lahko. ker interesi. ker jebes racionalnost. #butale