Twitter

Slovar sopomenk sodobne slovenščine / 105.473 iztočnic, 368.117 sopomenk, 3.353.061 kolokacij, 2.505.472 zgledov https://t.co/n9F4PLtXVA

Slovar sopomenk sodobne slovenščine / 105.473 iztočnic,
368.117 sopomenk, 3.353.061 kolokacij, 2.505.472 zgledov

https://t.co/n9F4PLtXVA