Twitter

od spancev / ekipa, navijacev in medijev, bi se lahko slovenci naucili veliko … in ko bo #mojtim prvaki bomo ponosni, ko ne bodo … eh

od spancev / ekipa, navijacev in medijev, bi se lahko slovenci naucili veliko … in ko bo #mojtim prvaki bomo ponosni, ko ne bodo … eh