Twitter

koncno sem dozivel slovenski film ki ni lartpurlartizem! #sanghaj in marko nabersnik – kapo dol!!

koncno sem dozivel slovenski film ki ni lartpurlartizem! #sanghaj in marko nabersnik – kapo dol!!