Twitter

Kjer vsi mislijo isto, ne misli nihče. Aleš Debeljak

Kjer vsi mislijo isto, ne misli nihče.

Aleš Debeljak