Twitter

E, sad je dosta! 20 godina vi mene gađate zečevima, sad ćete mi platiti za sve – rekao je Balašević usred pesme https://t.co/knGtUs6W5Y

E, sad je dosta! 20 godina vi mene gađate zečevima, sad ćete mi platiti za sve – rekao je Balašević usred pesme

https://t.co/knGtUs6W5Y