Twitter

danes zaprmej ni torek. ker ni #toplovod in @toplovodar na @Val202 / grozn se je furat brez spremljave!

danes zaprmej ni torek. ker ni #toplovod in @toplovodar na @Val202 / grozn se je furat brez spremljave!