Twitter

Andreju Vizjaku denarja nikoli ne zmanjka http://t…

Andreju Vizjaku denarja nikoli ne zmanjka dnevnik.si/slovenija/v-os… – ah ja, sveta preproscina..